Waarom deze website

VMA detail mestbon geprint
De website Bonnenprinten.nl is in het leven geroepen voor bedrijven die met hun D-TEC/VMA-AGR units op het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) de bongegevens op de witte zijstrook willen kunnen afdrukken onafhankelijk van mestadministratie software.

Bonnenprinten.nl is ontwikkeld en wordt beheerd door VDMadmin.nl BV. Deze website is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die met bonnen printen willen werken die óf geen automatiseringspakket hebben óf waarvan hun automatiseerder nog geen koppeling gereed heeft met het bonnenprinten van
D-TEC/VMA.

Bonnenprinten is alleen beschikbaar voor de D-TEC/VMA AGR units die gebruikt worden tijdens het drijfmest transport. M.a.w. deze functionaliteit is niet beschikbaar voor de AGR units die gebruikt worden bij het vervoer van vaste mest.


Voordelen bonnenprinten op het voertuig
Nog even kort de voordelen van het printen van de gehele mestbon:

 • Minder kans op fouten bij het invullen van de mestbon;
 • De mestbon is sneller ingevuld, dit levert tijdswinst op en creëert (rust)pauze voor de chauffeur;
 • Minder kans op boetes voor het rijden met een niet voldoende ingevulde mestbon;
 • Een mestbon die altijd leesbaar is, dus ook de doordrukken;
 • Klantenbestand is altijd actueel;
 • Last, but not least: Zeer eenvoudige en bedrijfszekere bediening!

Voordelen van het beheer via Bonnenprinten.nl
Het beheer van uw gegevens via Bonnenprinten.nl en de aansturing van uw AGR-GPS units via deze website heeft de volgende voordelen:
 • De beheerapplicatie is eenvoudig van opzet en in het gebruik;
 • Overal en altijd online te benaderen (dus bijvoorbeeld ook via uw smartphone);
 • Indien u een relatienummer op het voertuig opvraagt wat niet bekend is in uw beheerapplicatie zal het systeem automatisch gaan zoeken in een database met meer dan 100.000 relatienummers met adresgegevens;
 • Automatisch zoeken van de juiste postcode laden en lossen op basis van de GPS-coördinaten indien u hiervoor credits heeft aangeschaft via uw beheerapplicatie;

Meerdere contractpartijen
Bij het gebruik van het bonnenprinten krijgt u te maken met 2 contractpartijen: enerzijds D-TEC/VMA en anderzijds de leverancier van uw mestadministratiesoftware of Bonnenprinten.nl indien u via deze website wilt gaan werken. Iedere contract partij zal hun eigen contract en tarief voor deze functionaliteit hanteren.

Indien u gebruik wilt gaan maken van het bonnenprinten, zal D-TEC/VMA uw AGR apparaat voorzien van nieuwe software, waarin deze functionaliteit geactiveerd kan worden. Daarnaast dient u dit te melden bij u automatiseerder of wanneer u met Bonnenprinten.nl wilt werken, dan dient u zich via deze website aan te melden via het menu aanmelden.


Eén maand gratis gebruik!
D-TEC/VMA en VDMadmin (en dus ook Bonnenprinten.nl) bieden u aan om 1 maand gratis gebruik te maken van deze dienst, voor 1 AGR-unit. Binnen deze periode ontvangt u een contractvoorstel waarin u kunt aangeven of u het systeem wilt blijven gebruiken. Als u van de voordelen overtuigd bent, kunt u ingaan op dit voorstel. Mocht u niet op het voorstel ingaan dan zullen wij na deze maand de functionaliteit uitschakelen. Uw AGR systeem werkt dan weer zoals het werkte voor het bonnenprinten.


Aandachtspunten t.a.v. de hardware op het voertuig
Enkele aandachtspunten bij het overwegen van het bonnenprinten zijn:

 • Plaatsing antennes. Voor een storingsvrije werking adviseert D-TEC/VMA om de GPS en GPRS antennes boven op de tank te plaatsen. Plaats deze strak achter een rong, zodat ze beschermd zitten tegen eventuele takken e.d.;
 • Printers. Al geruime tijd levert D-TEC/VMA gemodificeerde printers. D-TEC/VMA demonteert de standaard printers, soldeert er een piekspanningsbeveiliging op en voorziet de printplaat van een vochtverdrijvende coating. Bij eventuele problemen met uw printer, of indien u nog geen printer heeft, advisereert D-TEC/VMA u een gemodificeerde printer via hen te bestellen.

Meer info
Wilt u gebruik willen maken van bonnenprinten via uw AGR-GPS unit of verder hierover geïnformeerd worden? Neem contact op met D-TEC/VMA, tel: 0488-410 864 of stuur een e-mail naar sales@d-tec.nl.

Wilt u meer informatie over Bonnenprinten.nl? Neem dan contact op met Bonnenprinten.nl, stuur een e-mail naar info@bonnenprinten.nl of naar info@vdmadmin.nl.